Print

Organizovan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017 , koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, 15.decembra 2017.godine je organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja.

Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u Sarajevu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti.

Posebno je naglašena potreba da se jačaju individualni kapaciteti članova, kako bi se što efikasnije uključili u realizaciju programskih aktivnosti Udruženja. U izlaganjima uvodničara ali i samih članova, istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom, naročito o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava OSI, koje su u aprilu 2017.godine dostavljene državi BiH.

Na kraju ovog skupa zamjenica predsjednika Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić i koordinatorica projekta Safeta Baković uručile su certifikate članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji su tokom 2017.godine prošli edukaciju iz oblasti javnog zagovaranja kao i pisanja i vođenja projekata.