Print

Osnaživanje žena sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 20. marta 2023. godine organizovao radionicu o značaju zagovaranja za primjenu člana 9 (pristupačnost)  i člana 25 (zdravstvena zaštita)  Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, za članice Foruma žena s invaliditetom, u okviru projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”.


Radionica je tehnički organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, lider organizacija sarajesvke koalicije.Voditelj radionice bio je  Suvad Zahirović iz Tuzle, istaknuti aktivista u pokretu osoba sa invaliditetom.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Švedska ambasada u BiH.