Print

Osobe sa invaliditetom traže podršku za ravnopravniji status u društvu

U skladu sa programom rada Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u Udruženju slijepih KS 8.juna.2016. godine organizovan je okrugli sto sa članovima udruženja koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom KS.

Teme ovog okruglog stola bile su:

- Implementacija Konvencije o pravima OSI;

- Izmjene federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite;

- Priprema novih propisa od interesa za osobe sa invaliditetom;

- Izmjene Uredbe o pomagalimau Kantonu Sarajevo.

S obzirom da se radi o veoma aktuelnim temama okruglom stolu je prisustvovao veliki broj osoba sa invaliditetom. O svim navedenim temama vođena je sadržajna diskusija iz koje se moglo zaključiti da osobe s invaliditetom trpe razne oblike diskriminacije i da imaju veliki broj prepreka koje im otežavaju integraciju u društvene procese. Svi učesnici okruglog stola su apelovali na veće jedinstvo u okviru pokreta osoba s invaliditetom ali traže i veću podršku društvene zajednice za rješavanje svakodnevnih problema kao što su: zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, školovanje, zapošljavanje, pomagala i pristupačnost. Data je puna podrška kampanji „Ponosni na sebe" uz očekivanje da će ova kampanja doprinjeti pravednijem društvu, u kome će i osobe s invaliditetom imati jednake mogućnosti. Uvodničar na ovom okruglom stolu bio je Fikret Zuko – predsjednik Koordinacionog odbora, a tehnički organizatori Udruženje distrofičara KS i Udruženje paraplegičara KS.