Print

Osposobljeni novi zagovarači za prava slijepih osoba

Završena je dvomjesečna online edukacija 18 predstavnika i aktivista u udruženjima slijepih F BiH.

Tema edukacije bila je korištenje UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Agende 2030 u procesu zagovaranja za prava slijepih i drugih osoba s invaliditetom.Sam proces edukacije je bio organizovan po principu rada mentora sa određenom grupom aktivista.


Završna radionica je organizovana 09. i 10.jula na Zlaći – Banovići. Na ovoj radionici analiziran je tok edukacije, postignuti rezultati i uručeni certifikati.

Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta  "Unapređenje dugoročne  održivosti  Udruženja slijepih  Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji  BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight.