Print

Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se nastavlja

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 08.11.2021.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta " Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati inkluziju slijepih osoba”  koji je u 2021.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Ilvana Grahić i Haris Mehić, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju.


Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2  računara – laptopa, koji su dodjeljeni  članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Tepić Emrahu studentu na Fakultetu političkim nauka  i Zametica Naimu učeniku Centra za slijepu djecu i omladinu.

Udruženje slijepih već nekoliko godine vodi  akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 račinara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.


Općina Novi Grad je  sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Ovdje treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo  da to isto učine.