Print

Podrška za poboljšanje položaja OSI u Kantonu Sarajevo

Na sastanku Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH koji je održan 10. maja 2016. godine, u Sarajevu, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko upoznao je članove Vijeća sa statusom osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Kantonu Sarajevo, te sa aktivnostima koje provodi ova koalicija. Posebno je aktuelizirao pitanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, kao i loše sistemsko rješenje koje se odnosi na ortopedska, tiflotehnička i druga pomagala.

Zatražena je od Vijeća , koje djeluje na nivou države, da se u granicama svojih mogućnosti i ovlaštenja uključi u rješavanje ovih veoma važnih pitanja za osobe sa invaliditetom.

Na istom sastanku predstavnica MyRight u BiH Nataša Maros detaljnije je govorila o kampanji #PonosniNaSebe u koju je uključena i koalicija OSI u Kantonu Sarajevo.