Print

Posjeta Udruženju slijepih Konjic i Jablanica

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i koordinatorica Projekta Safeta Baković 06. aprila 2016. godine posjetili su međuopćinsko Udruženje slijepih Konjic i Jablanica, čije je sjedište u Konjicu.

 

Ova posjeta je obavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.

U okviru ove posjete izvršena je procjena kapaciteta ovog udruženja, po unaprijed pripremljenoj metodologiji. Cilj ove procjene je da se stekne uvid o stanju u kojem se nalazi Udruženje, kako bi se mogla planirati adekvatna podrška od strane Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, te drugih donatora.

Sa predsjednikom Udruženja gospodinom Duranom Macićem i njegovim saradnicima razgovarano je o saradnji između dvije organizacije i statusu slijepih u Konjicu i Jablanici, a posebna pažnja posvećena je provođenju aktivnosti u hercegovačko – neretvanskoom kantonu koje su planirane Projektom za 2016.godinu, a u koje će se uključiti i ovo udruženje.