Print

Posjeta Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona

Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.aprila 2017.godine posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona. Delegaciju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo sačinjavali su Hamdo Kentra – predsjednik, Fikret Zuko – direktor i Safeta Baković – koordinator Projekta.

Sa predsjednikom Udruženja unsko-sanskog kantona Jusmirom Alibabićem i njegovim saradnicima, razgovarano je o saradnji između dvije organizacije i statusu slijepih u unsko-sanskom kantonu, a posebna pažnja posvećena je provođenju aktivnosti koje su planirane Projektom za 2017.godinu.

 

Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona uručena je oprema će se koristiti za provođenje edukacije slijepih osoba u ovom kantonu u toku 2017.godine.

 

Ova oprema je nabavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.