Print

Potpisan Sporazum sa Fondom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje nastavlja aktivno podržavati veću inkluziju slijepih osoba i drugih osoba sa invaliditetom.

Riad Kremić v.d. direktor Fonda i Fikret Zuko direktor  Udruženja slijepih Kantona Sarajevo potpisali su 01.jula 2022.godine Sporazum o sufinanissiranju konferencije "Značaj asistivnih tehnologija u obrazovanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba”.

Ova Konferencija će se organizovati u drugoj polovini septembra 2022.godine, a na njoj će učestvovati predstavnici organizacija slijepih iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Glavni cilj Konferencije je da se analizira stanje u zemljama regije, u vezi sa nabavkom, korištenjem i obukom slijepih osoba za upotrebu asistivnih tehnologija, kao i zakonska rješenja iz ove oblasti.

Također bi trebalo dogovoriti zajedničko djelovanje prema proizvođačima i distributerima  asistivnih tehnologija.

 Usaglašeni prijedlozi dostaviće se nadležnim ministarstvima, koja bi trebala pokrenuti incijativu za izmjene i dopune propisa iz ove oblasti.