Print

Poziv za podršku kampanji

U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, započinje kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom "Ponosni na sebe”.

Glavni cilj zagovaračkih aktivnosti u okviru kampanje je usmjeren na donošenje nove Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica, na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, ili njene izmjene i dopune, kako bi ista bolje zadovoljavala potrebe osoba s invaliditetom, a u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i principima prihvaćenim od strane predstavnika pet koalicija koje će provoditi kampanju.

Pozivamo sve pojedince sa invaliditetom, organizacije osoba sa invaliditetom i druge organizacije civilnog društva da nam se pridružite i podržite našu kampanju za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve kako bismo svi zajedno bili ponosni na sebe.

Pismo podrške možete preuzeti  ovdje

Poziv za podršku kampanji za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve „Ponosni na sebe" možete preuzeti ovdje