Print

Prijem povodom 3.decembra

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 3.decembra 2017.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnici ministarstava, predstavnica MyRight Ured u BiH, te predstavnici institucija vlasti sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti i mediji.
Ministrica Amela Dautbegović i Fikret Zuko predsjednik KOO KS u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.

Ovom prilikom predsjednik KOO KS Fikret Zuko govorio je o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030,federalnoj Strategiji i o donošenju akcionih planova, sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Prisutnima su se između ostalog obratili: predstavnica MyRight u BiH Binasa Goralija, načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, predstavnikopćine Novi Grad Tajib Delalić, Amra Hadžimuratović –Ćustović predstavnica Ministarstva zdravstva KSi zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Dževad Rađo -predsjednik kluba SBB.

Na kraju svečanosti predsjednik KOO KS je uručio plakete za doprinos i podršku KOO KS: Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku KS, općini Centar, općini Novi Grad, MyRight Ured u BiH i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje F BiH.

Muzički program u toku svečanosti izveli su učenici srednje muzičke škole iz Sarajeva.