Print

Pristup temeljnim ljudskim pravima u lokalnoj zajednici

Direktor Udruženja slijepih Fikret Zuko 31.marta 2017.godine primio je u prostorijama Udruženja studijsku delegaciju koju su činili predstavnici Srbije, Makedonije Ukrajine i Gruzije. Ova delegacija boravi u višednevnoj posjeti u Bosni i Hercegovini i interesuje se ljudska prava u Bosni i Hercegovini uključujući i prava osoba sa invaliditetom, kao i saradnju sa institucijama vlasti, sa fokusom na lokalne zajednice.

Direktor Udruženja informisao je goste o radu Udruženja slijepih, rezultatima koje postiže i problemima sa kojima se susreće u svom radu. Goste je posebno zanimalo kako se ostvaruje saradnja u lokalnoj zajednici i kako ova udruženja utiču na kreiranje zakona, strategija i politika koje se kreiraju na svim nivoima vlasti. Razmjenjena su iskustva o radu i djelovanju civilnog društva u naprijed navedenim državama.

Ova posjeta je organizovana u okviru programa „Pristup temeljnim ljudskim pravima u lokalnoj zajednici" koji podržava Švedska organizacija ICLD iz Švedske.