Print

Prvi ženski Lions klub u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo

U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 16.oktobra 2017.godine posjetile su predstavnice Prvog ženskog Lions kluba, koje je predvodila predsjednica Kluba Ediba Čelić – Spužić.

Cilj ove posjete je bio da se članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dodjeli 5 bijelih štapova. Predsjednica Prvog ženskog Lions kluba Ediba Čelić – Spužić je uručila štapove slijepim osobama i zaželjela im mnogo sreće u životu i radu. Štapovi su uručeni: Emini Bajramović, Meldijani Bešlija, Nadini Imamović, Maji Knežević i Kenanu Kudusu.

Direktor Udruženja Fikret Zuko se zahvalio gošćama na posjeti, na uručenoj donaciji, kao i na kontinuiranoj saradnji sa Lions klubovima. Istakao je da je ovo pozitivan primjer podrške i razumijevanja, te da bi se i drugi segmenti u društvu trebali ugledati na naše lionese.

Lionese koje su posjetile Udruženje obećale su da će se ova saradnja nastaviti, a u skladu sa mogućnostima i interesima slijepih i proširiti.