Print

Razgovaramo da bi mogli odlučiti za koga ćemo u oktobru glasati

Boriša Falatar kandidat za člana Predsjedništa Bosne i Hercegovine , sa saradnicima, posjetio je 06.jula 2018.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa rukovodstvom Udruženja slijepih i Sportskog društva slijepih i slabovidnih razgovarao je o problemima sa kojima se svakodnevno susreću slijepe osobe, kao i o statusu udruženja osoba sa invaliditetom.U neposrednom i srdačnom razgovoru analizirano je postojeće stanje, kao i odnos institucija vlasti prema pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom.

Zajednički zaključak sa sastanka je da bi država i njene institucije trebale problemima osoba sa invaliditetom posvetiti daleko veću pažnju, a da njihova udruženja trebaju aktivnije uključiti u procese kreiranja i donošenja reguluative od interesa za osobe sa invaliditetom. Falatar i njegovi saradnici su na stanovištu da bi država trebala obezbijediti adekvatne uvjete za rad ovih udruženja uključujući i finansijsku podršku, jer ova udruženja obavljaju veoma važne poslove, koje bi bez njihovog postojanja morale obavljati i organizovati državne institucije.