Print

Realizovana je dvomjesečna edukacija slijepih

Završena je dvomjesečna edukacija slijepih osoba za samostalno korištenje društvenih mreža i platformi pomoću računara, smart telefona (Iphone i android).

Edukacija je organizovana po principu webinara, uz korištenje zoom platforme.U ovu edukaciju uključilo se 45 osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije , Švedske i SAD.

Webinare je pripremao i edukaciju vodio Gradimir Kragić iz Teslića, poznati ekspert iz ove oblasti.

Učesnici edukacije su na završnom času iskazali svoje zadovoljstvo, što su imali priliku učestvovati na ovakvom načinu edukacije i zahvalili se Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, kao organizatoru edukacije i Gradimiru Kragiću koji je uložio ogroman napor i strpljenje da učesnici  steknu što je moguće veće znanje.

Dogovoreno je da se slična edukacija uskoro nastavi .

Ova aktivnost je realizovana u okviru Projekta  "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji Udruženje realizira u partnerstvu sa Svezom slijepih Švedske SRF, a koji finansira MyRight.