Print

Samo odgovorne vlasti u lokalnoj zajednici mogu obezbijediti slijepim osobama dostojanstven život

U okviru Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH", koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske (SRF), Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 16.oktobra 2017.godine organizovalo okrugli sto na temu:"Dosljednom implementacijomKonvencije o pravima osoba s invaliditetom, unaprijediti prava i položaja slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. U radu okruglog stola učestvovali su osim članova Udruženja slijepih predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, sa ministricom Amelom Dautbegović, dva predstavnika Stranke za bolju budućnost, koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnica Ministarstva prostornog uređenja i građenja, predstavnica Grada Sarajeva, direktori javnih ustanova Porodično savjetovalište i Kantonalni centar za socijalni rad, sa saradnicima, predstavnici općina Novo Sarajevo i Ilidža. Iako su na okrugli sto pozvana skoro sva ministarstva u Kantonu Sarajevo i načelnici svih općina udruženih u Kanton Sarajevo, te kantonalni odbori političkih partija, na žalost većina njih nije pokazala interes za ovu temu, što nije neuobičajena praksa i odnos naših načelnika i političkih partija. Okrugli sto je moderirao Adis Arapović, a Fikret Zuko, Amna Alispahić, Veselin Rebić i Hamdo Kentra, kao panelisti, aktuelizirali su mnoge teme kao što su:

"Uloga lokalne zajednice u implemetaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom; „Pristupačnost osnovni preduslov za veću inkluziju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i mogući pravci djelovanja";„Rehabilitacija, profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapošljavanje slijepih osoba u Kantonu Sarajevo – mogućnosti i izazovi"; „Korištenjem novih savremenih tehnologija slijepe osobe znatno povećavaju svoje mogućnosti i inkluziju – šta se očekuje od institucija vlasti u Kantonu Sarajevo".

U otvorenoj diskusiji članovi Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i predstavnici institucija vlasti, sa kantonalnog, gradskog i općinskog nivoa, te predstavnici javnih ustanova, razgovarali su o položaju slijepih u Kantonu Sarajevo i šta se može zajednički uraditi da se njihov položaj unaprijedi. Iznošena su lična iskustva slijepih osoba i problemi sa kojima se svakodnevno susreću, a koje bi lokalna zajednica trebala rješavati. Opšte raspoloženje predstavnika institucija vlasti da se pitanja od interesa za slijepe osobe trebaju planski i u saradnji sa Udruženjem slijepih, što je moguće prije, rješavati. Na kraju je zaključeno da samo zajedničkim radom svih nivoa vlasti, a u saradnji sa Udruženjem slijepih, mogu se stvarati bolji uslovi za slijepe osobe, njima pristupačno okruženje u kome će moći na ravnopravnoj osnovi sa drugima ostvarivati svoja ljudska prava i povećati socijalnu inkluziju.