Print

Saradnja koalicija osoba sa invaliditetom

U sklopu zajedničkih aktivnosti koalicija 2022., a koje djeluju po programu Ureda MyRight u BiH, za podršku rada koalicija, predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, od 29. 06. do 01. 07. 2022. godine, boravili su u studijskoj posjeti koaliciji TK.

 Iz Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo učestvovalo je 15 osoba, među kojima je najveći broj mladih osoba sa invaliditetom.

Za vrijeme studijske posjete organizovane su brojne aktivnosti medju kojima je i radionica "Prepoznavanje vlastitog identiteta osoba sa invaliditetom, na temu: "Aktivizam i učešće u radu organizacija", razna sportska takmičenja, sticanje kuharskih vještina itd.

 Predstavnici koalicija boravili u hotelu „Zlaća", na Zlaći, Banovići gdje su se i organizovale sve aktivnosti za osobe sa invaliditetom.

Tehnički organizator ove aktivnosti bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kao lider organizacija u sarajevskoj koaliciji.