Print

Sastanak sa institucijama vlasti u hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH, u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ organizovali su sastanak sa predstavnicima institucija vlasti u hercegovačko - neretvanskom kantonu, koji je održan 8. oktobra 2015. godine u Mostaru, u prostorijama Gradske uprave.

Cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika institucija vlasti sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljenaje analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici:Grada Mostara,Ministarstva zdravstva HNŽ, Ministarstva za pristupačnost u HNŽ, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ, Ministarstva obrazovanja HNK, Centra za socijalni rad Mostar, predstavnici koalicije OSI "Zajedno smo jači"iz HNK, kao i predstavnici medija.

U svom izlaganju gdin Fikret Zuko je istakao da je analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba s invaliditetom i njihovih organizacija sve teži .

Gospođa Jasna Rebac predsjednica Koalcije OSI "Zajedno smo jači" je između ostalog govorila o programu MyRight-a , iz Švedske, koji realizuje nacionalni program za osobe sa invaliditetom , o značaju i ulozi koalicije OSI "Zajedno smo jači", te o problemima vezanim za usvajanje Lokalnog akcionog plana u HNK-a.

Učesnici na sastanku podržali su sve aktivnosti koje se provode u okviru projekata koji imaju za cilj unapređenje statusa osoba sa invaliditetom u HNK-a i obećali da će se angažovati da u okiviru svojih resora primjene prijedloge koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je bio dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.