Print

Sastanak sa ministricom Amelom Dautbegović

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović 3.marta primila je u svom kabinetu delegacije Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske.

"Savez slijepih iz Švedske već 19 godina realizira razne projekte sa našim udruženjem i pruža nam finansijsku pomoć", rekao je direktor Udruženja slijepih KS Fikret Zuko te dodao kako su ova dva udruženja već 10 godina bratske organizacije koje nemaju samo dobru saradnju, nego i međusobno razmjenjuju iskustva. Gosti iz Švedske informirali su ministricu o stanju u kojem se nalaze slijepe osobe u Švedskoj, kao i o planovima za unapređenje saradnje sa Udruženjem slijepih u Sarajevu. Predsjednik Uduženja slijepih KS Hamdo Kentraje naveo da su oni zadovoljni dosadašnjom podrškom resornog ministarstva, ali i nagalasio da bi u budućnosoti bilo neophodno omogućiti nabavku tiflotehničkih pomagala slijepim osobama, naravno što je izvorna nadležnost Ministarstva zdravstva.

Ministrica Dautbegović je obećala da će sagledati mogućnosti za iznalaženje najadekvatnijeg rješenja pomenute potrebe. "Gradit ćemo društvo jednakih mogućnosti u kojem će biti moguća integracija osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života", istakla je ministrica Dautbegović. Izrazila je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i iskazala očekivanja da će ona u budućnosti biti zadržana na dostignutom nivou te dodatno unaprijeđena. Bilo je riječi i o implementaciji Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015-2017. godina.