Print

Sastanak sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima

Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo su 25.10.2016.godine nakon završene međunarodne Konferencije, razgovarali sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima.

Na tom sastanku su govorili o projektu koji se implementira u ovoj godini i razgovarali su o narednom projektom periodu 2018. –

2021.godina

.

Na kraju radnog dana je zaključeno da će Savez slijepih Švedske i dalje aktivno podržavati rad i djelovanje Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.