Print

Sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH Elvira Bešlija ,  u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 04.11.2015.godine  Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH. Sa pomoćnikom ministra Dobricom Jonjićem i njegovim saradnicama razgovarano je o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti ovog ministarstva.Osnovni cilj sastanka je bio  upoznavanje predstavnika ovog Ministarstva sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN".  Predstavljena  je  analiza usklađenosti zakona u BiH   sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne zaštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.

U svojim izlaganjima  Fikret Zuko i Elvira Bešlija su istakli da je analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba s invaliditetom i njihovih organizacija sve teži.

Dobrica Jonjić i njegove saradnice ocijenili su da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne , da će urađene analize implementacije Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH , ne samo u socijalnom sektoru , već i u svim drugim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom. Aktuelizirana su pitanja donošenja posebnog zakona o pravima OSI, zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, zakona kojim bi se regulisao socijalni minimum za osobe sa invaliditetom u F BiH i sl.

Fikret Zuko i Elvira Bešlija zahvalili su se Ministarstvu na podršci koju su pružili implementaciji ovog projekta , uključujući i finansijsku podršku, nakon čega su im uručili set dokumenata analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN".Predstavnici Ministarstva obećali su da će i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati u okviru svojih resora, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je bio dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.