Print

Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH Elvira Bešlija , u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 14.12.2015.godine Federalno ministarstvo zdravstva. Sa pomoćnikom ministra Goranom Čerkezom razgovarali su o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva.

Osnovni cilj sastanka je bioupoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN".Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast zdravstva.

U svojim izlaganjima Elvira Bešlija i Fikret Zuko su istakli da je Analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH sve teži.

Gospodin Čerkez je ocijenio da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne , da će urađene analize implementacije Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH , ne samo u oblasti zdravstvenog sektora, već i u svim drugim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom. Posebno su aktuelizirana pitanja pomagala za osobe s invliditetom, pristupačnosti zdravstvenih ustanova i listama lijekova. Traženi su mehanizmi kako obavezati kantone da poštuju standarde i kriterije koji se utvrđuju na federalnom nivou.

Fikret Zuko i Elvira Bešlija zahvalili su se Ministarstvu na podršci koju su pružili implementaciji ovog projekta, nakon čega su im uručili set dokumenata Analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN".

Gospodin Čerkez je obećao da će i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati, u okviru nadležnosti, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je bio dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.