Print

Sastanak u Kantonu Sarajevo

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH Elvira Bešlija ,  u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 09.11.2015.godine Kanton Sarajevo. Sa pomoćnikom ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Mesudom Peljtom i saradnicima i pomoćnikom ministra pravde i uprave Hasanom Zemanićem razgovarali su o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj sastanka je bio  upoznavanje predstavnika ovih ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN".  Predstavljena  je  Analiza usklađenosti zakona u BiH  sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne zaštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.

U svojim izlaganjima  Fikret Zuko i Elvira Bešlija su istakli da je Analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija sve teži.

Predstavnici ministarstava ocijenili su da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne , da će urađene analize implementacije Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH , ne samo u socijalnom sektoru, već i u svim drugim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Kantona Sarajevo. Aktuelizirana su pitanja socijalnog stanovanja, razvoja servisa podrške za OSI u Kantonu Sarajevo, zakona kojim bi se regulisao socijalni minimum za osobe sa invaliditetom u F BiH, finansiranje i rad organizacija OSI u Kantonu Sarajevo i sl. 

Fikret Zuko i Elvira Bešlija zahvalili su se ministarstvima na podršci koju su pružili implementaciji ovog projekta, nakon čega su im uručili set dokumenata Analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN".
Predstavnici ministarstava obećali su da će i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati u okviru svojih resora, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je bio dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.