Print

Sastanak u Kantonu Tuzla

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 25.12.2015.godine Kanton Tuzla. Sa pomoćnikom ministra za rad,socijalnu politiku i povratak TK-a gdinom Azemom Poljićem razgovarao je o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Kantona Tuzla. Sastanku je prisustvovao i Suvad Zahirović predsjednik koalicije osoba s invaliditetom tuzlanskog kantona.

Osnovni cilj sastanka je bioupoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN".Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne zaštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.

U svom izlaganju Fikret Zukoistakao je da je Analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija sve teži. Nije riješeno pitanje socijalne sigurnosti osoba s invaliditetom , tako da niti jedan kanton ne obezbjeđuje adekvatne uslove za život osoba s invaliditetom. Sredstva koja se daju sa federalnog nivoa za podršku najčešće se troše za puko preživljavanje, a ne za izjednačavanje mogućnosti OSI i podršku za funkcionisanje, pa osobe s invaliditetom i dalje ostaju socijalno isključene. Također nije riješeno pitanje finansiranje organizacija OSI, što dodatno usložnjava ionako tešku situaciju u kojoj se nalaze osobe s invaliditetom.

Gdin Poljić je naglasio da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne , da će urađene analize implementacije Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH , ne samo u socijalnom sektoru, već i u svim drugim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom. Aktuelizirana su pitanja socijalnog stanovanja, razvoja servisa podrške za OSI u Kantonu Tuzla, zakona kojim bi se regulisao socijalni minimum za osobe sa invaliditetom u F BiH, finansiranje i rad organizacija OSI u Kantonu Tuzla i sl.

Fikret Zuko se zahvalio pomoćniku ministra na podršci koju je pružio implementaciji ovog projekta, nakon čega mu je uručio set dokumenata Analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN". Setovi dokumenata uručeni su i gdinu Zahiroviću s ciljem da ih koalicija OSI TK-a koristi kao dobar materijal zazagovaranje prava OSI.

Gdin Poljić je obećao da će Ministarstvo i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati u okviru svojih resora, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je bio dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.