Print

Sastanak u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH

U prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH 21.marta 2016.godine održan je savjetodavni sastanak kome su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici javnih servisa i telecom operatera, te predstavnici institucija vlasti.

Tema sastanka je bila pristupačnost informacijsko komunikacijskih tehnologija i RTV sadržaja osobama sa invaliditetom „Pristupačnost za sve".

Ispred Udruženja slijepih Kantona Sarajevo sastanku su prisustvovali Hamdo Kentra – predsjednik i Fikret Zuko – direktor Udruženja, koji su posebno govorili o problemima slijepih osoba u oblasti pristupačnosti informacijama i komunikacijama.

Razmijenjena su iskustva i informacije o trenutnom stanjupristupačnosti za OSI i dogovoreni naredni koraci, s ciljem da se i u BiH ova oblast uredi u skladu sa standardima pristupačnosti i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.