Print

Sastanak u zeničko-dobojskom kantonu

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 11.11.2015.godine zeničko-dobojski kanton. Sa pomoćnikom ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Edinom Arnautom, predstavnicima Ministarstava obrazovanja, Ministarstva prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša ZE-DO, i predstavnicima javnih ustanova razgovarao je o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti kantona .

Sastanku su prisustvovali Dobrica Jonjić – pomoćnik ministra rada i socijalne politike Federacije BiH i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Osnovni cilj sastanka je bioupoznavanje prisutnih sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN".Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne zaštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.

U svom izlaganju Fikret Zuko je istakao da je Analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija sve teži.

Predstavnici ministarstava ocijenili su da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne, da će urađene analize implementacije Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH , ne samo u socijalnom sektoru, već i u svim drugim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti kantona. Aktuelizirana su pitanja socijalnog stanovanja, razvoja servisa podrške za OSI , zakona kojim bi se regulisao socijalni minimum za osobe sa invaliditetom u F BiH, finansiranje i rad organizacija OSI i uključivanje organizacija OSI u pripremu propisa i politika od interesa za OSI.

Fikret Zuko se zahvalio ministarstvima na podršci koju su pružili implementaciji ovog projekta, nakon čega im jeuručio set dokumenata Analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN".

Predstavnici ministarstava obećali su da će i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati u okviru svojih resora, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Ovaj sastanak je održan nakon radnog sastanka na kome je prezentovan Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti za zeničko-dobojski kanton, koji je organizovao IPM iz Tuzle i Koalicija organizacija OSI iz ZE-DO kantona.

Ovaj sastanak je dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.