Print

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo obilježilo 15.oktobar Međunarodni dan slijepih, dan bijelog štapa

U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, je 15.oktobra 2022.godine organizovalo razne aktivnosti među kojima poseban značaj ima okrugli sto na temu Pristupačnost medija i novih asistivnih tehnologija za slijepe osobe".

 

Članovi Udruženja, koji su prisustvovali okruglom stolu, detaljno su analizirali mogućnosti  praćenja  televizijskih programa, kako na javnim servisima, tako i na drugim TV stanicama.

 

Opšti je zaključak da slijepe osobe nisu u mogućnosti da na ravnopravnoj osnovi sa drugima prate televizijske programe jer niti jedna tv kuća u BiH još uvijek nije počela da prilagođava program slijepim i teže slabovidnim osobama.

 

Također je razgovarano o novim asistivnim tehnologijama, koje bitno olakšavaju funkcionisanje slijepih i njihovu inkluziju u društvo. Učesnici okruglog stola smatraju da institucije vlasti, na svim nivoima, nemaju plan kako da poprave stanje u ovoj oblasti.

 

Slijepe osobe ne mogu kroz sistem obezbijediti savremena pomagala, koja u osnovi mijenjaju i znatno unapređuju mogućnosti slijepih osoba. Također kroz sistem nije obezbijeđeno da se slijepe osobe obučavaju za korištenje savremenih tehnologija, što bitno otežava njihovo korištenje , čak i kada ih nabave preko Udruženja slijepih kroz razne projekte.

 

Zaključeno je da se Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH uputi dopis u kome će se prezentirati problemi sa kojima se slijepe osobe susreću u praćenju tv programa, sa mogućim rješenjima i unapređenjima.

 

Također je zaključeno da se kod nadležnih ministarstava u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH inicira donošenje strategija i akcionih planova,  kojima će se u narednom periodu obezbijediti da slijepe osobe kroz sistem dobiju potrebna savremena pomagala, te da se obezbijedi kvalitetna obuka za njihovo korištenje.