Print

Uručena oprema Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona

 

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, sa saradnicima, 23.juna 2015.godine posjetio je Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona i tom prilikom uručio jedan računar, jedan laptop i jednu Brajevu mašinu.

      

Ova oprema je nabavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske.

Oprema će se koristiti za provođenje edukacije slijepih osoba u ZE-Do kantonu u toku 2015.godine.

Sa rukovodstvom Saveza slijepih ZE-Do kantona razgovarano je o saradnji između dvije organizacije, a posebna pažnja posvećena je provođenju aktivnosti planiranih Projektom.