Print

Uručeni certifikati članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH" koji finansira MyRight iz Švedske i Savez slijepih Švedske ( SRF ) tokom 2015.godine organizovalo je razne oblike edukacija za slijepe osobe, s ciljem podizanja njihovih personalnih kapaciteta.

Učenje Brajevog pisma, mobilitet – samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa, obuka za rad na kompjuterima, kao i edukacija za javno zagovaranje prava osoba s invaliditetom i pisanje projekata, bile su ključne aktivnosti koje je u okviru ovog projekta realizovalo Udruženje u sarajevskom i zeničko-dobojskom kantonu.

U Udruženju slijepih 29.12.2015.godine svečano su uručeni certifikati za 16 članova Udruženja koji su tokom godine pohađali edukaciju za javno zagovaranje za prava osoba s invaliditetom. Slična svečanost organizovaće se i u zeničko-dobojskom kantonu.