Print

Uskoro novi Akcioni plan u Kantonu Sarajevo

U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 3.jula 2017.godine, u hotelu Holiday, organizovao okrugli sto, s ciljem dobijanja podrške za novi Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 – 2021.godina.

Nacrt Akcionog plana pripremila je Radna grupa koju je formirao Koordinacioni odbor, a urađen je u skladu sa federalnom Strategijom u oblasti invalidnosti, koju je Vlada Federacije BiH usvojila u decembru 2016.godine. U radu okruglog stola učestvovala je 31 osoba koje su predstavljale 16 udruženja OSI i drugih NVO. Dogovoreno je da se finalni tekst Akcionog plana pripremi do početka septembra 2017.godine i dostavi Vladi Kantona Sarajevo na daljnju proceduru. Tehnički organizator Okruglog stola bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.