Print

Usvojeni programski dokumenti Udruženja za 2018.godinu

U prostorijama Udruženja 27.12.2017. godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine, koja je održana u aprilu 2017.godine. Također su usvojeni Program rada i djelovanja Udruženja za 2018.godinu i Finansijski plan Udruženja za 2018.godinu.

Direktor Udruženja Fikret Zuko je detaljno informisao zastupnike u Skupštini o realizaciji projekata u toku 2017. godine, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednoj godini. Posebno je istakao projekte koji se realizuju u partnerstvu sa Savezom slijepih Štokholm (SRF) – Švedska, koje podržava MyRight i čiji se nastavak dogovoren za naredni četverogodišnji period.

Na Skupštini se diskutovalo i o drugim pitanjima koja su od interesa za slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom. Dogovoreno je da se u narednoj godini aktivnosti više fokusiraju na održivost Udruženja, veću uključenost slijepih u realizaciju programskih aktivnosti, te da se posebna pažnja posveti motivisanju mladih da se uključe u razne oblike edukacije i povećaju svoju aktivnost u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.