Print

Uz korištenje novih tehnologija unapređuje se rad udruženja

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 01. i 02. novembra 2017.godine održan je dvodnevni trening za uposlenike udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Trening je uz podršku MyRight-a u BiH, organizovao Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, a tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Na treningu je učestvovalo 15 uposlenica i uposlenika iz udruženja osoba sa invaliditetom, a odnosio se na edukaciju za efikasnije korištenje MS Offisa i društvenih mreža. Ovo je ruzultat programskog opredjeljenja Koordinacionog odbora da jača kapacitete svojih članica, kako bi se korištenjem mogućnosti koje pružaju nove tehnologije rad udruženja podigao na viši nivo. Ove i slične edukacije su veoma važne i nastaviće se i u narednom periodu, naravno u skladu sa materijalnim mogućnostima udruženja i Koordinacionog odbora.